Skip to Content

ZGŁOSZENIE AWARII

 

Moduł służący do zgłaszania awarii administratorowi na naszym osiedlu. Moduł umożliwiający zgłaszanie awarii, ewidencji napraw i drukowania raportów usterek. Zgłaszanie awarii jest dostępne dla zarządcy oraz mieszkańców.  Mieszkańcy mogą dodawać zgłoszenia, procesować je i drukować do PDF. Zarządca może dodatkowo edytować dodane zgłoszenia.Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO