Skip to Content
WirtOs to program przeznaczony dla Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni mieszkaniowych.
                                                                                                                                                                                   

 

 

Księgowość wspólnot

 • Obsługa kont księgowych
 • Automatyczne księgowanie z wciągów bankowych
 • Automatyczne generowanie sald mieszkańców
 • Zestawienia roczne i okresowe
 • Pomoc systemu podczas rozliczeń mediów osiedlowych
 • Wygodny i czytelny dostęp do danych mieszkańców osiedla i kontrahentów
 • Automatyczne powiadamianie mieszkańca o zmianie wielkości jego salda
 • Łatwe generowanie zestawień z kont księgowych i sald mieszkańców

Administracja

 • Przejrzysta ewidencja mieszkańców i pomieszczeń osiedla
 • Grupowe powiadamianie za pomocą e-mail i SMS
 • Łatwy dostęp do sald mieszkańców
 • Przeprowadzanie głosowań za pomocą e-mail
 • Ewidencja liczników i ich histori (integracja z MS Excel)
 • Wygodny i czytelny dostęp do danych mieszkańców i kontrahentów
 • Funkcyjny e-mail dzięki,któremu w prost sposób można na przykład wysłać salda do wszystkich mieszkańców wspólnoty
 • Znaczna poprawa komunikacji administracja-mieszkańcy
 • Zdalny odczyt liczników
 • Webservice (API) - łatwa integracja z zewnętrznymi systemami
 • Szybkie wydruki  masowe
 • Możliwośc przechowywania plików (skany, dokumenty, archiwa)
 • Android App
 • Eksport danych do plików
 • Import danych z plików CSV
 • Możliwość ustawienia punktu przywracania (backup danych)
 • szybkie wysyłanie zapytań ofertowych do wybranych kontrachentów (orodnicy, elektrycy, konserwatorzy)

Mieszkańcy

 • Dostęp mieszkańca do swojego indywidualnego konta
 • Podgląd własnego bilansu
 • Zestawienie miesięczne
 • Podgląd liczników i ich histori
 • Oddawanie głosów i podgląd wyników głosowań
 • Indywidualne zasoby
 • Historia e-maili i SMS'ów


Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO