Skip to Content

Projekt unijny

 


Tytuł projektu:
„Rozbudowa i modernizacja systemu Wirtos.pl i wdrożenie nowoczesnego urządzenia do agregacji danych.”

Wartość projektu:
464 694,00zł

Kwota dofinansowania z EFRR:
224 791,00zł

Beneficjent:
Intagral Paweł Pydyś
Babianka 70, 21-200 Parczew

 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych urządzeń do oferty i modernizacji usługi. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych: komunikacyjnych i business Intelligence. Projekt będzie realizować główne cele RPO WL Działania 1.2 - zwiększenie zdolności inwestycyjnej mikroprzedsiębiorstw realizujących projekty na terenie województwa lubelskiego, a także poprawa ich konkurencyjności. Celem projektu na poziomie produktu jest: - liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji - 1 szt. poprzez wsparcie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Cele projektu na poziomie rezultatu: - wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego urządzenia i rozszerzenie istniejących usług. Nowe urządzenie będzie pozwalało na automatyczne zdalne odczyty i rozliczanie mediów. Pozwoli też użytkownikom efektywniej kontrolować zużycie mediów. Rozszerzenie oferty będzie głównie dotyczyć wdrożenia innowacyjnej technologii: umożliwiającej klientom ustawienie punktu przywracania po awarii, umożliwiającej klientom hurtową wysyłkę zapytań ofertowych do usługodawców, dokonywania odczytów popularnymi urządzeniami mobilnymi przy użyciu barcodów. Oraz dodania mechanizmów automatyzujących masowe wydruki, wykonywanie kopi zapasowych przez klientów i integracja z innymi systemami aby ułatwić pracę z systemem.

Cele projektu na poziomie jakościowym: wykreowanie firmy jako innowacyjnej i nowoczesnej, która rozwija się razem z rynkiem i dostarcza rozwiązań dostosowanych do możliwości i potrzeb klienta. - zwiększenie szans na pracę w regionie - kreowanie wśród społeczeństwa, świadomości że księgowość i administracja nie są takie trudne. Realizacja tych celów będzie stanowić źródło rozwoju firmy, co z biegiem czasu powinno przyczynić się do umocnienia firmy na rynku, gdyż będzie w stanie realizować już nie tylko małe projekty ale i dzięki posiadanym rozwiązaniom bardzo duże przedsięwzięcia. 

 Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO