Skip to Content

Dla mieszkańców

indeks

 Jako właściciel mieszkania możesz sprawdzić aktualne saldo i przeanalizować własne wpłaty i zobowiązania. Masz dostęp do szczegółowego wykazu wszystkich wpłat i naliczeń, sald, odczytów z liczników, głosowań, e-maili, smsów. 

W serwisie dostępny jest też szczegółowy wykaz składników tworzących kwotę naliczenia, historia odczytu liczników, głosowań, wysłanych do Ciebie emaili i sms'ów.

 

Dodatkowo Zarządca korzystając z serwisu może udostępniać mieszkańcom dodatkowe informacje w postaci plików dostępnych do pobrania lub dodatkowych stron informacyjnych.

 

 Każdy mieszkaniec posiada swój indywiduany login i hasło za pomocą, którego może zalogować się do systemu. Na internetowym koncie mieszkańcy mają dostęp wyłącznie do swoich zasobów, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO