ZGŁOSZENIE AWARII

 

Moduł służący do zgłaszania awarii administratorowi na naszym osiedlu. Moduł umożliwiający zgłaszanie awarii, ewidencji napraw i drukowania raportów usterek. Zgłaszanie awarii jest dostępne dla zarządcy oraz mieszkańców.  Mieszkańcy mogą dodawać zgłoszenia, procesować je i drukować do PDF. Zarządca może dodatkowo edytować dodane zgłoszenia.

Administratorzy

Wchodzimy do modułu zgłoszenia, następnie klikamy Administratorzy.

W module tym widzimy dane administratora, do którego będą wysyłane zgłoszenia o awariach. Widzimy nazwisko, imię, email, telefon do administratora.

W każdej chwili możemy edytować dane administratora klikając "zmień wpis" .

Możemy również zobaczyć wszystkie szczegóły danych administratora klikając "wszystkie szczegóły".

 

 

Za pomocą modułu ,,dodaj nowy wpis"   możemy dodać administratora.

Wpisujemy dane nowego administratora: nazwisko, imię, pesel ,nip, email ,numer telefonu oraz zaznaczamy aktywność administratora o powiadamianiach e-mail. Gdy mamy wypełnione wszystkie dane klikamy "Dodaj nowy wpis"    . Administrator zostanie zapisany na liście administratorów i będzie powiadamiany o zgłoszeniach.

Konfiguracja

Moduł służący do konfigurowania ustawień zgłoszenia awarii.

Aby skorzystać z modułu wchodzimy w zakładkę Konfiguracja.

 

W tym module możemy konfigurować:

a) Wysłanie zgłoszeń na podany adres email, z możliwością włączenia i wyłączenia tej opcji.

b) Dostępność edytowania zgłoszeń mieszkańców po dodaniu.

c) Ustawienie czasu na zrealizowanie/odrzucenie zgłoszenia, po którym natąpi automatyczne zamknięcie.

 

Gdy wszystkie ustawienia zostały wprowadzone klikamy  .

Raporty z realizacji

 

Raport z realizacji dokonanych zgłoszeń przez administratorów. Raport przedstawia:

A) Imię i nazwisko administratora

B) Całkowitą ilość zgłoszeń

C) Ilość odrzuconych zgłoszeń

D) Ilość zrealizowanych zgłoszeń

E) Ilość zgłoszeń do realizacji

F) Ilość zamkniętych zgłoszeń


Raport

Tylko otwarte

Zgłoszenia otwarte mogą przyjmować trzy stany „Do realizacji”, „Zrealizowane” , „Odrzucone”. Zgłoszenie może wiele razy przyjmować stan „Zrealizowane”, a następnie być cofane do realizacji. Zamknięcie zgłoszenia uniemożliwia zmianę stanu i powoduje jego "zamrożenie".

Po zmianie stanu zgłoszenia lub jego zamknięciu zostanie wysłany e-mail z informacją do mieszkańca, który je dodał i administratora realizującego to zgłodzenie.

Zgłoszenia procesujemy klikając przycisk "Wybierz" na liście zgłoszeń, a edytujemy klikając ikonkę w pierwszej kolumnie "Zmień wpis".

 

tylko otwarte

 

Edytowanie zgłoszeń klikając ikonkę w pierwszej kolumnie  "Zmień wpis".  Po wprowadzeniu zmian klikamy ikonkę  "Zapisz" .  Dokonane zmiany zostaną zapisane i będą widoczne.


Tylko otwarte

 

Tylko usunięte

 

Zgłoszenia dzielimy na dwie podstawowe kategorie: zamknięte i otwarte. Jeżeli zgłoszenie zostanie zamknięte można je tylko przeglądać. Zamknięcie zgłoszenia może nastąpić ze stanu „Zrealizowane” bądź „Odrzucone”. Jeżeli mieszkaniec dodał zgłoszenie to tylko on może je zamknąć lub zgłoszenie zamknie się automatycznie po upłynięciu czasu określonego w konfiguracji.   

 

Tylko usuniete

Wszystkie zgłoszenia


Moduł zawierający wszystkie zgłoszenia. Zgłoszenia Zgłoszenia do realizacji”, „Zrealizowane”,  Odrzucone.

 

Zgłoszenia pop


       Moduł przedstawia : 

        A) Tytuł zgłoszenia

  B) Datę dodania zgłoszenia

  C) Datę zamknięcia zgłoszenia gdy zgłoszenie zostało zamknięte

  D) Stan zgłoszenia „Zrealizowane”, Do realizacji 

  E) Administratora, do którego zgłaszane jest zgłoszenie

  F) Mieszkańca, przez którego dodane jest zgłoszenia

W tym module można :

  A) Dodawać nowe zgłoszenia                                   

  B) Edytować dodane zgłoszenia                               

  C) Podglądać zgłoszenia, dodawać komentarze          

        D) Pobierać zgłoszenia w formacie  PDF