Skip to Content

Tylko otwarte

Zgłoszenia otwarte mogą przyjmować trzy stany „Do realizacji”, „Zrealizowane” , „Odrzucone”. Zgłoszenie może wiele razy przyjmować stan „Zrealizowane”, a następnie być cofane do realizacji. Zamknięcie zgłoszenia uniemożliwia zmianę stanu i powoduje jego "zamrożenie".

Po zmianie stanu zgłoszenia lub jego zamknięciu zostanie wysłany e-mail z informacją do mieszkańca, który je dodał i administratora realizującego to zgłodzenie.

Zgłoszenia procesujemy klikając przycisk "Wybierz" na liście zgłoszeń, a edytujemy klikając ikonkę w pierwszej kolumnie "Zmień wpis".

 

tylko otwarte

 

Edytowanie zgłoszeń klikając ikonkę w pierwszej kolumnie  "Zmień wpis".  Po wprowadzeniu zmian klikamy ikonkę  "Zapisz" .  Dokonane zmiany zostaną zapisane i będą widoczne.


Tylko otwarte

 Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO