Skip to Content

Raporty z realizacji

 

Raport z realizacji dokonanych zgłoszeń przez administratorów. Raport przedstawia:

A) Imię i nazwisko administratora

B) Całkowitą ilość zgłoszeń

C) Ilość odrzuconych zgłoszeń

D) Ilość zrealizowanych zgłoszeń

E) Ilość zgłoszeń do realizacji

F) Ilość zamkniętych zgłoszeń


RaportSkontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO