Skip to Content

Jak zacząć ?

Pierwsze kroki,kóre należy wykonać, aby założyć poprawnie własne konto.

1. Rejestracja na portalu w zakładce REJESTRACJA.

2. Aktywacja konta przez wiadomość e-mail.

3.Po aktywacji otworzy się nam strona na której logujemy się pod podany wcześniej adres e-mail, a hasło otrzymamy drugim e-mailem. Hasło po zalogowaniu należy zmienić.

4. Po zalogowaniu w pierwszej kolejności dodajemy mieszkanców. Wybieramy zakładkę MIESZKAŃCY-->DODAJ NOWY WPIS (lewy górny róg tabeli z zielonym krzyżykiem).I naszym oczom pojawi się poniższa tabelka.

widok mieszkancy pop

Szczegółowy opis dodania znajduje się poniżej w INSTRUKCJI-->MODUŁ MIESZKAŃCY

5.Następną czynnością bedzie dodanie pomieszczeń.Wybieramy zakładkę POMIESZCZENIA-->DODAJ NOWY WPIS

(lewy górny róg tabeli z zielonym krzyżykiem).A pojawi się poniższa tabela.

pomieszczenia widok

6.Po dodaniu wszystkich pomieszczeń przechodzimy do wprowadzenia zaliczek.Wybieramy KONFIGURACJA-->SŁOWNIKI-->TYPY ZALICZEK--> DODAJEMY NOWY WPIS (lewy górny róg tabeli z zielonym krzyżykiem).A wyświetli się nam poniższa tabela.

widok zalialiczki

Tu dodajemy oprócz istniejącej zaliczki ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE kolejne typy naliczeń jak: woda i ścieki,

odpady i fundusz remontowy.Oczywiście można rozszerzać typy naliczeń w zależności od potrzeb.

7. Po dodaniu typów zaliczek przechodzimy do dodania zaliczek . Wybieramy zakładkę POMIESZCZENIA-->DODAJ ZALICZKI AUTOMATYCZNIE . Po kliknięciu pojawi się na tabela do wypełnienia.


widok zaliczki


I po kolei dodajemy zaliczki zaczynając od ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE,Wbieramy ilość, zazwyczaj będzie to powierzchnia udziałowa. Następnie wpisujemy cenę, wybieramy pomieszczenie i przechodzimy dalej .

Wrazie pomyłki dotyczącej zmiany zaliczki lub innych ustawień należy skorzystać z zakładki NARZĘDZIA -->HURTOWA EDYCJA ZALICZKI.

 

widok edycji zaliczki

8.Kolejnym etapem będzie skonfigurowanie okresu księgowego.Aby dodać nowy okres księgowym klikamy w prawy górny róg strony pod nazwą TWOJEGO OSIEDLA , okres księgowy -->konfiguracja. Ewentualnie możemy skorzystac z zakładki KONFIGURACJA-->SŁOWNIKI-->OKRESY KSIĘGOWE-->dodajemy nowy wpis.

widok edycji okresu księgowego

9.Po dodaniu okresu i zaliczek możemy przejść do naliczenia czynszu. Aby to zrobić musimy skorzystać z zakładki NARZĘDZIA -->NALICZENIA I  ROZLICZENIA-->NALICZ CZYNSZ.

widok naliczenia czynszu

Tutaj wybieramy miesiąc,dzień za który chcemy naliczyc czynsz.I zapisujemy zmiany. Aby zobaczyć naliczenia klikamy na logo WirtualnegoOsiedla w lewym górnym roku, a na stronie głównej widzimy podsumowanie i bilans rozchodów i przychodów osiedla.

10.Kolejną czynnością jest wprowadzenie kont banowych, aby wczytać wyciągi bankowe.

widok kont bankowych

Wchodzimy w zakładkę KSIĘGOWOŚĆ--> KONTA BANKOWE.Po dodaniu kont wracamy do głównej zakładki KSIĘGOWOŚĆ i wybieramy swój bank i szablon do wprowadzenia danych z banku.

widok wprowadzania przelewów

Wrazie braku szablonu lub banku należy się z nami skontaktować.

11.Następnie dodajemy konta księgowe.Wybieramy KSIĘGOWOŚĆ -->KONTA KSIĘGOWE--> DODAJ NOWY WPIS. Dodajemy tu dwa konta księgowe dla wybranego kontrahenta np. za wywóz śmieci firma JASA, dwa konta - przelewy i - faktury.

 

widok kont księgowych pop

Postępujemy dokładnie w taki sam sposób z innymi kontrahentami.

12.Następnie tworzymy grupę kont księgowych,aby stworzyć bilans dla danego przedsiębiorstwa.

 Wybieramy KSIĘGOWOŚĆ-->GRUPA KONT KSIĘGOWYCH.

widok kont ksiegowych

Po dodaniu konta, klikamy WYBIERZ, a następnie przechodzimy do zakładki GRUPA KONT KSIĘGOWYCH-KONFIGURACJA i dodajemy dwie grupy kont księgowych.Dzieki temu w bilansie będą widoczne rozchody i przychody .

widok grupa kont ksiegowych

 

13.Kolejnym krokiem jest dodanie kontrahenta.KSIĘGOWOŚĆ-->KONTRAHENCI-->DODAJ NNOWY WPIS, w formularzu należy podać nazwę firmy i grupe kont z bilansem dla danego przedsiębiorstwa.

 widok kontrahentów

 

14.Następnie dodamy typy kosztów(faktur otrzymanych).Wybieramy KONFIGURACJA--> SŁOWNIKI-->TYPY KOSZTÓW.Tutaj wybieramy naliczenia i przypisujemy je do odpowiedniego konta.

widok typu koszu15.Teraz możemy dodać pierwsze koszty dla naszego osiedla. Wybieramy KSIĘGOWOŚĆ -->WSZYSTKIE KOSZTY/FAKTURY OTRZYMANE. W formularzu wybieramy typ kosztu i wypełniamy wszystkie pola oznaczone czerwona gwiazdka. Konto księgowe to dana firma- faktury.

widok wszystkich kosztow

Te same kroki powtarzamy przy doadaniu kolejnych kosztów.

16.Po uprzednim wczytaniu przelewów dokonanych na konto administarcji, teraz musimy zaksięgować wszystkie operacje na naszym koncie.Należy więc wybrać zakładkę KSIĘGOWOŚĆ--> NIEZAKSIĘGOWANE OPERACJE.

Teraz wybieramy opłaty, a następnie  wybierając KONTO KSIĘGOWE- PRZELEWY badź mieszkańca księgujemy opłate.

Tak postępujemy z każdą inną wpłatą. 

Niezaksięgowane operacje

Wpłaty można księgować na konto mieszkańca bądź kontrahenta .

Aby dokonać jakichkolwiek zmian w zaksięgowanych operacjach należy przejść do OPERACJI KSIĘGOWYCH w tym samym module.

OPERACJE BANKOWE

Wybierając ,, zółty ołówek'' można wprowadzać zmiany, natomiast ,, zielonym krzyżykiem'' można ręcznie wprowadzić przelewy .

17.Widok podsumowania.

Aby zobaczyć ogólne podsumowanie naszego osiedla należy kliknąć w zielony domek ,, logo Wirtualnego Osiedla '' widoczny w lewym górnym rogu ekranu.

Po kliknięciu pojawi się nam poniższy widok:

podsumowanie ogólne

Jasny i czytelny widok obrotu i stanu pieniędzy naszego osiedla.Plik można generować w zależności od okresu, który chcemy mieć pokazany.Istnieje możliwość generacji PDF i wydruku.Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO