Skip to Content

Konfiguracja

Moduł służący do konfigurowania ustawień zgłoszenia awarii.

Aby skorzystać z modułu wchodzimy w zakładkę Konfiguracja.

 

W tym module możemy konfigurować:

a) Wysłanie zgłoszeń na podany adres email, z możliwością włączenia i wyłączenia tej opcji.

b) Dostępność edytowania zgłoszeń mieszkańców po dodaniu.

c) Ustawienie czasu na zrealizowanie/odrzucenie zgłoszenia, po którym natąpi automatyczne zamknięcie.

 

Gdy wszystkie ustawienia zostały wprowadzone klikamy  .Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO