Skip to Content

Wszystkie zgłoszenia


Moduł zawierający wszystkie zgłoszenia. Zgłoszenia Zgłoszenia do realizacji”, „Zrealizowane”,  Odrzucone.

 

Zgłoszenia pop


       Moduł przedstawia : 

        A) Tytuł zgłoszenia

  B) Datę dodania zgłoszenia

  C) Datę zamknięcia zgłoszenia gdy zgłoszenie zostało zamknięte

  D) Stan zgłoszenia „Zrealizowane”, Do realizacji 

  E) Administratora, do którego zgłaszane jest zgłoszenie

  F) Mieszkańca, przez którego dodane jest zgłoszenia

W tym module można :

  A) Dodawać nowe zgłoszenia                                   

  B) Edytować dodane zgłoszenia                               

  C) Podglądać zgłoszenia, dodawać komentarze          

        D) Pobierać zgłoszenia w formacie  PDF                                  Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO