Skip to Content

Hurtowa edycja

Grupa funkcji do hurtowej edycji ma na celu wspomóc edycję bardzo podobnych danych. Na przykład modyfikacja kluczy do rozpoznawania płatności zawiera najczęściej identyczny początek.

 

Funkcje, z których możemy skorzystać w hurtowej edycji danych:

 • Wysokość zaliczki
 • Odblokowanie naliczenia odsetek od odsetek
 • Data dokonanych naliczeń
 • Typ dokonanych naliczeń
 • Zwroty grzecznościowe
 • Adres
 • Indywidualnych kont w kartotece mieszkańców
 • Numery kont w kartotece zaliczek
 • Numery kont w kartotece kosztów
 • Numery kont w kartotece kontrahentów
 • Generowanie haseł początkowych mieszkańców
 • Zdalny dostęp mieszkańców 
 • Otrzymywania e-maili
 • Otrzymywania smsów
 • Zdalnego głosowania

 


Nowe NarzedziaSkontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO