Skip to Content

Eksport i import danych

Aby eksportować dane na dysk zaznaczamy pola obok elementu, który chcemy zapisać na dysku. Wybieramy datę od kiedy do kiedy, z jakiego okresu ma zostać wyeksportowany plik. Klikamy „Generuj plik”.

 

 

 

Po kliknięciu Generuj plik pojawiają sie nam na dole dane aktualnie wygenerowanego pliku.

Wszystkie informacje jakie pliki są generowane,okres, z którego generowany jest plik oraz procent realizacji generowania plików.

 

Gdy zakończy się generowanie plików, na dole widzimy wszystkie wybrane przez nas pliki. Możemy je teraz zapisać na dysku komputera w formacie .csv klikając nazwę pliku.Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO