Skip to Content

Wysokości zaliczek

Aby zobaczyć wysokości zaliczek mieszkańca wchodzimy w moduł Mieszkańcy.

Następnie z tabeli modułu Mieszkańcy, wybieramy zakładkę Wysokości zaliczek.

Powinna ukazać się tabela, która zawiera wysokość naliczeń poszczególnych mieszkańców.


Nad tabelą znajdują się dwa przyciski:

 - służy do drukowania zaświadczeń o wysokości opłat dla wszystkich mieszkańców

 - służy do ustawienia jaki szablon wydruków stosować

 

1.Podsumowanie dla każdego lokalu 


2.Podsumowanie dla każdego lokalu- nowy szablon


3.Podsumowanie dla każdej grupy opłat
Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO