Skip to Content

Dodawanie nowego mieszkańca

Przy pierwszym uruchomieniu moduł wyświetla pustą tabelę mieszkańców:

Aby dodać nowego mieszkańca, należy kliknąć w ikonę Dodaj nowy wpis , która znajduje się w lewym górnym rogu głównej tabeli modułu. Wyświetlony zostanie poniższy formularz:

Formularz Nowego Mieszkańca

Formularz zawiera następujące pola:

Lokal właściciela - jest to nazwa, która będzie wyświetlana na listach wyboru i pomaga ona identyfikować danego mieszkańca przypisując mu opis lokalu.

Zezwalaj na zdalny dostęp - pole to określa, czy dany mieszkaniec ma dostęp do strefy mieszkańca.

Pesel - w tym polu można podać dodatkowe dane mieszkańca:
Nazwisko

Imię

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Email/login

Emaile dodatkowe 

Numery telefonów

Dodano dnia

Indywidualny numer konta - pole to zawiera numer konta, na które dany mieszkaniec może wnosić opłaty. Zawartość pola jest wykorzystywana do generowania indywidualnej korespondencji (email, wydruki).

Automatyczne przypomienie e-mailowe - pole określa czy wysyłać do danego mieszkańca automatyczne powiadomienia e-mailowe.

Automatyczne przypomnienie e-mailowe dzień m-c - pole określa w którym dniu miesiąca należy wysłać mieszkańcowi automatyczne przypomnienie e-mailowe.

Automatyczne przypomienie SMS - pole określa czy wysyłać do danego mieszkańca automatyczne powiadomienia SMS.

Automatyczne przypomnienie SMS dzień m-c - pole określa w którym dniu miesiąca należy wysłać mieszkańcowi automatyczne przypomnienie SMS.

Klucz do rozpoznawania płatności - to pole konfiguruje klucz (identyfikator), na podstawie którego moduł księgowość może automatycznie rozpoznać przelew wykonany przez mieszkańca. To pole może być wykorzystane na dwa sposoby :

  • dla posiadaczy usługi bankowej - kont indywidualnych: należy wprowadzić przydzielony przez bank identyfikator
  • dla posiadaczy rachunku bez usługi kont indywidualnych: należy wprowadzać własny niepowtarzalny identyfikator mieszkańca (np: KB.3443). Płatność będzie poprawnie rozpoznana, jeśli mieszkaniec w tytule przelewu umieści oprócz opisu także wspomniany identyfikator.

Zwrot grzecznościowy - określa zwrot dla danego mieszkańca.

Połącz z kontem księgowym- umożliwia połączenie danego mieszkańca do konta księgowego.

Jest właścicielem od - to pole umożliwia ustawienie daty od kiedy  mieszkaniec jest właścicielem danego lokalu.

Był właścicielem do - to pole umożliwia ustawienie daty do kiedy dany mieszkaniec był właścicielem lokalu.

Zgoda na elektroniczne głosowanie - pole za pomocą, którego możemy zezwolić danemu mieszkańcowi na głosowanie drogą eletroniczną.

 

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy formularz:

wypełniony formularz

 

Dane wprowadzone w formularzu zatwierdzamy przyciskiem Zapisz aby przerwać edycję i wyjść bez zapisywania należy kliknąć przycisk Anuluj   .Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO