Skip to Content

Dodawanie opłat do pomieszczenia

Po uruchomieniu modułu pomieszczenia, zostanie wyświetlona tabela pomieszczeń (dodawanie pomieszczeń,patrz: Dodawanie nowego pomieszczenia).

widok pomieszczenia cała strona

 

Aby dodać koszty naliczane za to pomieszczenie, należy kliknąć w napis Wybierz, który znajduje się przy każdym wpisie po lewej stronie tabeli. Wyświetlone zostanią dane mieszkańca i dane powiązane z pomieszczeniem:

Widok własciwosci pomieszczenia

Następnie należy kliknąć zakładkę Zaliczki pomieszczenia. Zostanie wyświetlona tabela, umożliwiająca wprowadzanie danych:

zaliczki pomieszczenia

Aby dodać nowy wpis należy kliknąć ikonę Dodaj nowy wpis .
W wyświetlonym formularzu uzupełniamy dane o koszcie:

Dodawanie zaliczki pomieszczenia

Nazwa zaliczki - nazwa kosztu umożliwaijąca jego łatwą identyfikację.
Wartość jednostki - wartość jednostki kosztu.
Ilość - ilosć jednostek, np: powierzchnia, ilość mieszkańców.
Lokal - lokal do któego przypisany ma być koszt (pole jest domyślnie wypełnione z kontekstu lokalu, który edytujemy).
Typ zaliczki -  wybieramy zdefiniowaną wcześniej nazwę typu naliczenia  (patrz: Konfiguracja»Słowniki»Typy naliczeń).
Grupa zaliczek - wybieramy zdefiniowaną wcześniej grupę naliczeń   (patrz: Konfiguracja»Słowniki»Grupy opłat).
Licznik - umożliwia powiązanie wysokości naliczenia od historycznych wskazań licznika (patrz: Koszty pomieszczenia ).

Dane wprowadzone w formularzu zatwierdzamy przyciskiem Zapisz , aby przerwać edycję i wyjść bez zapistywania należy kliknąć przycisk Anuluj

 

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy widok pomieszczenia z dodanymi kosztami.

Własciwosci pomieszczeniaSkontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO