Skip to Content

Typy zaliczek

Słownik Typy zaliczek definiuje nazwy naliczeń widoczne na zestawieniach opłat w profilu mieszkańca.


Typy zaliczek

 

 

Tutaj dodajemy wszystkie zaliczki, na które będziemy naliczać i rozliczać mieszkańców.

Aby dodać taki Typ naliczenia, wybieramy zielony krzyzyk- DODAJ NOWY WPIS.

Nowy typ zaliczki

 

TYP NALICZENIA- to typ z jakiego chcemy rozliczać daną wspólnote.

Każda wspólnota powinna mieć ich przynajmniej cztery.

ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE

FUNDUSZ REMONTOWY
WODA I ŚCIEKI
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

GRUPA- domyślna

KONTO KSIEGOWE- przyporządkowujemy konto, które będzie powiązane z dana zaliczką

JEŻELI TA ZALICZKA BĘDZIE STANOWIĆ ROZLICZENIE DLA INNEJ ZALICZKI WSKAŻ TĘ ZALICZKĘ- zaznaczamy jedynie w przypadku tworzenia zaliczki o nazwie ROZLICZENIA danej zaliczki, jeżlei naliczenia chcemy powiązać z rozliczeniem.

 

 

 

Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO