Skip to Content

Ustawienia tabelki

 

Aby zmienić ustawienia tabeli wchodzimy w zakładkę Konfiguracja następnie Ustawienia tabelki.

 

Za pomocą tego modułu można ustawiać domyślną ilość wierszy w tabelce od 10 do 1000 wierszy. Liczba 200 jest przykładową liczbą wierszy.


  

 

 

Następna konfiguracją za pomocą, którego możemy korzystać z tego modułu jest Włączenie rekrutacyjnego usuwania pomieszczeń.

  

 

 

Jeśli ta opcja jest zaznaczona w przypadku skasowania pomieszczenia, zostanie skasowane wszystko co jest powiązane z pomieszczeniem, czyli wszystkie liczniki, naliczenia, zaliczki.
Gdy nie jest zaznaczone, w przypadku usunięcia pomieszczenia, wszystko co jest powiązane z pomieszczeniem zostanie nienaruszone.


Następną konfiguracją jest włączenie usuwania zaliczek.

   


Jeśli ta opcja będzie zaznaczona w przypadku usunięcia zaliczki, naliczenia będą powiązane wyłącznie z typem zaliczki.

Po wybraniu opcji by zapisać zmiany, należy kliknąć przycisk  .Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO