Skip to Content

MIESZKAŃCY

 Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji mieszkańców. Zawiera wszystkie potrzebne informacje o mieszkańcach i daje możliwość wprowadzenia zmian. Z pomocą modułu możemy:

  • Importować pliki
  • Przeglądać/Edytować tabele z mieszkańcami
  • Przeglądać raporty naliczeń za dany rok
  • Przeglądać raporty z zaliczek oraz pobierać je w formacie PDF
  • Edytować/Przeglądać/Dodawać nowe salda mieszkańców
  • Edytować/Przeglądać/Usuwać/Dodawać nowe noty odsetkowe
  • Edytować/Przeglądać/Usuwać/Dodawać nowe typy opłat

.

 

mieszkancy

 

 Moduł służy do wprowadzenia listy mieszkańców danej wspólnoty. 

Po wybraniu przycisku DODAWANIA POZYCJI pojawi się nam pole do wypełnienia, należy uzupełnić tylko dane, które są wymagane.

Reszta informacji wypełniana jest wedle potrzeb.


1. Pozycja''Lokal właściciela"- uzupełniamy zawsze danymi lokalu. Pamietajmy o zachowaniu jdnakowego szablonu. Np: jeżeli mamy dany szablon jak powyżej kolejny lokaltor bedzie zapisany w ten sam sposób tylko,że ''M02''. Należy także zwrócić uwagę na zapis numeru mieszkania, pamiętajac, aby jednocyfrowy zapis poprzedzić zerem;np. 01,02,08 itp.

2. Pozycja''Zezwalaj na zdalny dostęp''- zaznaczenie pozycji pozwala na zalogowanie się mieszkańca do jego e-konta. Odznaczenie w każdej chwili powoduje blokadę dostępu.

3. Pesel- numer pesel

4. Nazwisko- dane mieszkańca .Jeżeli jest to małżeństwo w NAZWISKU wpisujemy dane męża, natomiast w IMIENIU dane żony.

5. Imię -dane  mieszkańca.

6. Adres zamieszkania- wpisujemy dane , które będą widnieć na wszystkich wydrukach, zaświadczeniach, emailach,itp.

6. Adres do korespondencji - adres jedynie w celach informacyjnych

7. E-mail/login- adres do korespondencji e-mail, jednocześnie będący loginem do e-kartoteki mieszkańca. Jest to prywatny e-mail mieszkańca. Nie ma możliwości podania więcej niż jednego adresu.

8. E-mail dodatkowy-dodawany w celach informacyjnych.

9. Numer telefonu - numer na który wysyłane będą smsy z systemu , w celach informacyjnych, np o miesięcznych naliczeniach

10. Dodatkowy opis- wpisujemy dane w zależności od potrzeb.

11. Dodano dnia- data dodania mieszkańca w systemie.

12. Indywidualny numer konta- wprowadzamy indywidualny numer konta przypisany przez Wspolnotę.

    Numer bedzie generowany na zaświadczeniach o wysokości opłat jako konto do wpłat.

13. Włączenie otzrymywania e-mail.

14. Automatyczne przypomnienia e-mailowe - zaznaczamy w przypadku, kiedy chcemy aby    mieszkańcy otrzymywali wiadomości na temat co miesięcznych naliczeń.

15. Automatyczne przypomnienia e-mailowe dzień- nalezy wpisać dziń miesiąca, którego mieszkańcy mają             otrzymać powiadomienie.

16.Włączenie otrzymywania sms.

17.Automatyczne przyopomnienie sms -  zaznaczamy w przypadku, kiedy chcemy aby mieszkańcy 

     otrzymywali wiadomość sms na temat co miesięcznych naliczeń.

18. Automatyczne przypomnienia SMS dzień- nalezy wpisać dziń miesiąca, którego mieszkańcy mają             otrzymać powiadomienie.

19. Klucz do rozpoznawania płatności - uzupełniamy indywidualnym ciągiem cyfr ( najlepiej numerem konta     bankowego mieszkańca  któreg otzrymujemy płatności) ewentualnie tworzymy unikalny szyk ,który mieszkańcy będą wpisywać w TYTULE PŁATNOŚCI.System następnie co miesiąc po zaczytaniu wyciągu automatycznie poprzypisuje przelewy danym mieszkańcom.

20. Zwrot grzecznościowy- widoczny na drukach generowanych przez system.

21. Jest włascicielem- odpowiednia data 

22. Był właścicielem - odpowiednia data

23. Zgoda na elektroniczne głosowanie- zaznaczamy w przypadku , kiedy chcemy aby dany miezkaniec otrzymywał karty do głosowania elektronicznego.

24.Usunięty - zaznaczamy w przypadku kiedy chcemy usunąć mieszkańca z listy.System przenosi własciciela do ukrytej bazy mieszkańców w razie konieczności powrotu do jego danych.

 

 Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO