Skip to Content

Edycja pomieszczenia

Po uruchomieniu moduł wyświetla się uzupełniona tabela pomieszczeń (dodawanie pomieszczeń patrz: Dodawanie nowego pomieszczenia ).

Szukaj pomieszczen

 

Aby edytować pomieszczenie, należy kliknąć w ikonę Zmień wpis , która znajduje się przy każdym wpisie po lewej stronie tabeli. Wyświetlony zostanie formularz, zawierający dane powiązane z pomieszczeniem:

Wypełnione zgłoszenie pomieszczenia

Dane wprowadzone w formularzu zatwierdzamy przyciskiem Zapisz , aby przerwać edycję i wyjść bez zapisywania należy kliknąć ikonę Anuluj .Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO