Skip to Content

Dodawanie nowego pomieszczenia

Przy pierwszym uruchomieniu moduł wyświetla pustą tabelę pomieszczeń:

Aby dodać nowe pomieszczenie, należy kliknąć w ikonę Dodaj nowy wpis , która znajduje się w lewym górnym rogu głównej tabeli modułu. Wyświetlony zostanie poniższy formularz:

wprowadzanie pomieszczen

Formularz zawiera następujące pola:

Nazwa - jest to nazwa pomieszczenia, która bedzie wyświetlana na listach wyboru i ma ona identyfikować dany lokal.
Właściciel - w tym polu należy wybrać mieszkańca, do którego będzie przypisane dane pomieszczenie. Mieszkaniec powinien być już dodany(patrz: Moduł mieszkańcy). Przypisanie pomieszczenia powoduje, że wybrany mieszkaniec będzie miał naliczne koszty powiązane z wprowadzanym pomieszczeniem.
Typ Lokalu - określa typ lokalu. Należy wybrać zdefiniowany typ lokalu (aby zdefiniować nowy typ patrz: Konfiguracja»Słowniki»zakładka Typy lokali).
Powierzchnia udziałowa - określa powierzchnię, która jest liczona jako udział całości osiedla.
Powierzchnia mieszkalna - określa powierzchnię, która będzie wykorzystywana do naliczeń kosztów uzależnionych od powierzchni pomieszczenia .
Numer lokalu - należy podać numer lokalu.
Piętro - należy podać piętro.
Opis lokalizacji - w tym polu można podać dodatkowy opis ułatwiający organizację.
Liczba mieszkańców - liczba mieszkańców, która będzie wykorzystywana do naliczeń kosztów uzależnionych od ilości mieszkańców. 
Numer księgi wieczystej-  w tym polu należy wpisać numer księgi.

Blok- w tym polu wybieramy nazwe ulicy, na której znajduje się blok.

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy formularz:

wypelnione zgloszenie pomieszczenia

 

Dane wprowadzone w formularzu zatwierdzamy przyciskiem Zapisz , aby przerwać edycję i wyjść bez zapistywania należy kliknąć przyciek Anuluj .

UWAGA! 

Aby dodać więcej wspólnot pod tym samym kontem należy zadzwonić pod numer kontakowy lub wysłać e-maila do biura obsługi WirtualnegoOsiedla.pl.Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO