Skip to Content

Zaliczki pomieszczenia

Pomieszczenia posiadają koszty, które co miesiąc są przypisywane mieszkańcom jako naliczenia.

Aby modyfikować te koszty należy wybrać konkretne pomieszczenie i przejść na zakładkę zaliczki pomieszczenia.

widok dodania kosztu

 

Po rozpoczęciu edycji konkretnego kosztu można ustawić jakiego typu jest zaliczka, wartość jednostki i ilość. Koszt jaki będzie doliczany stanowi iloczyn wartości jednostkowej oraz ilości.

pole do dodania kosztu

Koszt można powiązać z licznikiem.Opcja ta ma na celu automatyczne przeliczanie ilości w pozycji kosztu. Ilość będzie przeliczana na podstawie odczytów licznika. Dokonanie przeliczenia odbywa się na żądanie, więc naliczenia nie zmienią się samoistnie. Wymuszanie przeliczenia odbywa się z modułu liczników.Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO