Skip to Content

Hurtowe dodawanie

W tym module możemy hurtowo przypisywać liczniki do mieszkańców

Hurtowe dod licznikówPod tabela widoczna z mieszkańcami mamy opcje przypisywania licznika mieszkańcom. Nalezy zaznaczyć wszystkich bądź tylko wybranych mieszkańców. Wpisujemy nazwe licznika, nastepnie wybieramy Typ licznika. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy DODAĆ licznik.Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO