Hurtowe dodawanie

W tym module możemy hurtowo przypisywać liczniki do mieszkańców

Hurtowe dod licznikówPod tabela widoczna z mieszkańcami mamy opcje przypisywania licznika mieszkańcom. Nalezy zaznaczyć wszystkich bądź tylko wybranych mieszkańców. Wpisujemy nazwe licznika, nastepnie wybieramy Typ licznika. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy DODAĆ licznik.