Skip to Content

Rozliczenie mediów

Za pomoca tego modułu można rozliczyć media. Proces ten składa się z czterech etapów.

W pierwszym etapie wprowadzamy dane.

TYP LICZNIKA - pierwszy licznik to ten,który chcemy rozliczyć np. LICZNIK ZIMNEJ WODY,

                          drugi licznik wybieramy wrazie potrzeby.

TYP NALICZENIA DO WYLICZENIA ILE WPŁACONO ZALICZEK- wybieramy zaliczkę na, która mieszkańcy         

                           wpłacali  pieniądze na dane rozliczenie, w naszym przypadku ZALICZKA NA ZIMNA WODE.

TYP NALICZENIA JAKI BĘDZIE UŻYTY PRZY KSIĘGOWANIU RÓŻNICY- należy stworzyć NOWY TYP ZALICZKI-

                           ROZLICZENIE danej zaliczki, w naszym przypadku ROZLICZENIE ZALICZKI ZIMNEJ WODY.

Jeżeli nie posiadamy takiej zaliczki należy wejść w zakładkę KONFIGURACJE----->SŁOWNIKI---> TYP ZALICZKI---->NOWY WPIS(zielony krzyżyk)

DATA OD-DO- należy wybrac zakres dat, z których będziemy rozliczali dany LICZNIK

DATA KSIĘGOWANIA- zazwyczaj jest to ostatni dzień rozliczenia zaliczki. Oczywiście data ustalana jest wedle     

                                  potrzeb.

rozliczenie mediów

W drugim etapie wprowadzamy typy liczników i wartości do rozliczenia. Po wprowadzeniu danych klikamy "Przygotowanie rozliczenia" zostaniemy przekierowani do trzeciego etapu rozliczeń mediów.

TYP LICZNIKA-

  Początkowy punkt pomiarowy (podstawowy typ licznika)- to data od kiedy został naliczany licznik

  Końcowy punkt pomiarowy - jest to data zamknięcia rozliczenia pomiaru.

TYP LICZNIKA DODATKOWY - wyświetli się gdy wybierzemy w I etapie licznik opcjonalny, I wtedy również  

                    wybierzemy początkowy i końcowy punkt pomiaru .

WARTOŚĆ ROZLICZENIA- to cena wartości jednostki pomiarowej naszego rozliczenia . Nazwa rozliczenia

                  to zazwyczaj nazwa rozliczenie danej zaliczki.

Po wpisaniu wszystkich danych ,, PRZYGOTOWUJEMY ROZLICZENIE".

rozliczenie etap 2

 

W trzecim etapie widzimy w tabelce wszystkie dotychczas wprowadzone dane. Aby przejść do ostatniego etapu klikamy przycisk "Zapisz rozliczenia". Wszystkie rozliczenia zostaną zapisane i przypisane do danego mieszkańca.

 

Ostatni etap to zapis rozliczenia mediów.Widzimy tu wszystkie dodane rozliczenia z ich wartością.

 

 Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO