Skip to Content

Konta bankowe i nalicznia

W tym miejscu można powiązać poszczególne typy naliczeń z kontami bankowymi, na które będą dokonywane wpłaty. Umożliwi to obliczenie zobowiązań mieszkańców w powiązaniu z numerami kont bankowych na jakie należy wpłacać zaliczki.


Konta bankowe i naliczenia

 

 

Przed przystąpieniem do konfiguracji powiązania naliczeń i kont bankowych należy mieć skonfigurowane konta bankowe i typy naliczeń.  Domyślnie typy naliczeń nie są powiązane z kontami bankowymi.

Aby powiązać typ naliczenia z kontem bankowym należy wybrać konto bankowe (1), a następnie wybrać typy naliczeń, które mają być powiązane z danym kontem bankowym (2). Aby usunąć powiązanie typu naliczenia z danym kontem bankowym należy kliknąć pole "usuń" na liście dostępnych typów naliczeń (3).


 

 

Wyświetlanie sald bankowych poszczególnym mieszkańcom jest domyślnie wyłączone. Aby aktywować wyświetlanie sald poszczególnych mieszkańców z uwzględnieniem podziału na konta bankowe należy przejść do menu Konfiguracja->Strefa mieszkańca.

 

 

 widok wyłączania konta

 

Po włączeniu opcji pokazywania zestawienia kont bankowych i naliczeń, zestawienie będzie wyświetlane w strefie mieszkańca, czyli zalogowanym mieszkańcom oraz w panelu administracyjnym na karcie mieszkańca.Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO