Skip to Content

Wszystkie koszty / faktury otrzymane

W tym module wprowadzamy wszystkie faktury papieowe oraz wprowadzamy wszystkie koszty poniesione przez wspólnotę.

Wszystkie koszty, faktury otrzymane

Za pomocą formularza możemy:

  • Dodać koszty /fakturę otrzymaną
  • Edytować wybrany koszt /fakturę otrzymaną
  • Zobaczyć szczegóły wybranego wpisu
  • Usunąć koszt lub fakturę

Aby dodac taką fakturę naciskamy ,,Zielony krzyżyk" a pojawi się nam  poniższa tabela:

Dodanie kosztu

Typ kosztu - wybieramy opcje do której chcemy przypisać koszt. Jeżeli nie mamy tu potrzebnego kosztu należy go dodać w KONFIGURACJA -------> SŁOWNIKI----- TYP KOSZTÓW FAKTUR OTRZYMANYCH----> DODAJEMY NOWY WPIS

Słowniki- Typ kosztów

Nazwa to typ kosztu .

Opis i pozycja - są dla wyjaśnienia szczegółów kosztu

Typ naliczenia - przypisujemy odpowiednim naliczeniom

Po zapisaniu wracamy do pierwszej tabelki i uzupełniamy dalej.

Nazwa kosztu - spisujemy z faktury, bądz nazywamy koszt

Opis- wedel potrzeb

Numer kosztu - uzupełniamy wedle potrzeby

Numer dokumentu kosztowego- uzupełniamy wedle potrzeb

Koszt brutto - koszt poniesiony przez wspólnote, mieszkańca

Data dokumentu- data wystawienia kosztu

Data płatności- do kiedy ma wpłynąć opłata na konto, badź kiedy nastąpiła wpłata

Konto księgowe- wybieramy te, do którego ma zostać przypisany koszt

Okres rozliczeniowy - okres w którym został poniesiony koszt albo okres, w którym z jego tytułu chcemy obciążyć wspólnotę

Po zapisaniu koszt, bądź faktura zostania poprawnie wprowadzone.

 

 

 

 

 Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO