Skip to Content

Konta księgowe

Aby modyfikować konta księgowe do systemu wchodzimy w module księgowość w zakładkę "Konta księgowe".

 

Po kliknięciu w zakładkę konta księgowe,możemy dodać nowy wpis po wybraniu,, zielonego krzyżyka" .

I pojawia się nam poniższe okno :

 

Konta księgowe

W numerze i nazwie konta wpisujemy to samo.

I aby konto poprawnie odczytywało bilans konta ksiegowego należy dodać 2 konta księgowe.

Jedno z nazwą - faktury, drugie konto z nazwa - przelewy.

Dalej w opisie konta - wprowadzamy wedle potrzeb

Klucz do rozpoznawania płatności- wstawiamy, gdy chcemy by po wczytaniu wyciągu system automatycznie rozpoznał wpłaty na konto księgowe

Kontrahent - zostaje pusty,chyba że wcześniej wprowadziliśmy juz kontrahentów oraz grupę kont księgowych możemy dane konto przypisać odpowiedniemu kontrahentowi.

A wygląda to tak :

Uzupełniony wpis

Dodanie drugiego konta będzie wyglądało tak samo z mało zmiana na - faktury.


konta ksiegowe dodanie

Nastepnie dodajemy Grupy KONT KSIĘGOWYCH, aby poprawnie skonfigurowac konta księgowe.

Wybieramy ZAKŁADKĘ GRUP KSIĘGOWYCH i dodajemy nowy wpis.

Nowy wpis należy zatytułować jako BILANS danej firmy.

 

 

Bilanse grup ksiegowych

Następnym krokiem będzie dodanie do konta BILANSU dwóch dodanych wcześniej KONT KSIĘGOWYCH

W tym celu wybieramy BILANS danej firmy i przechodzimy do zakładki GRUPA KONT KSIĘGOWYCH KONFIGURACJA

Grupa kont ksiegowych

 

Tutaj należy dodać dwa konta księgowe - faktury i - przelewy danej firmy. W tym momencie mamy prawidłowo skonfigurowany BILANS.

Teraz znowu wracamy do kont ksiegowych i edytujemy wpisy wszystkich firm tak, aby każde konto miało przypisane kontrahenta jak na obrazie poniżej:

wybór kontrahenta

 

Po wszystkich wykonanych krokach konta są poprawnie skonfigurowane.Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO