Skip to Content

Wysyłanie zapytań ofertowych

W tym module wysyłamy zapytania ofertowe do usługodawców. Pierwszym krokiem do wysłania zgłoszenia jest wyszukanie interesującej nas firmy. Podajemy wybrane przez nas kryteria, większa ich ilość pozwala na zwiększenie dokładności wyszukania. Potwierdzamy to przyciskiem "Wyszukaj" (1).

Opcjonalnie możemy zobaczyć wyszukane przez nas firmy na mapie bądź tabeli, które znajdują się na portalu usługi.wirtualneosiedle.pl. W tym celu wybieramy odpowiednio przyciski "Pokaż na mpaie" (3) lub "Pokaż w tabeli" (4).

Wyszukiwanie.

Po wybraniu przycisku "Zapytanie ofertowe" (2), pojawi się nam poniższy formularz:

Wysyłka

Pola "Tytuł wiadomości i zapytania" oraz "Specyfikacja" są obowiązkowe. Po wypełnieniu formularza wybieramy przycisk "Wyślij", a nasza oferta trafii do wyszukanych firm.

Poniższy obrazek przedstawia wygląd wysłanego zapytania ofertowego.

Widok wysłanego e-mailaSkontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO