Skip to Content

Dodanie zgłoszenia do portalu usługodawców

W tej zakładce wysyłamy  zapytania ofertowe do różnych firm, które mogą świadczyć usługi dla naszej wspólnoty.

Po wybraniu modułu wyświetla się nam lista zgłoszeń, które rozesłaliśmy do usługodawców. Tutaj możemy dodać, usunąć i zobaczyć szczegóły danej oferty.

Aby dodać zgłoszenie należy wybrać przycisk ,, DODAJ ", a wyświetli się nam poniższe okno:

 

Pola do dodania zgłoszenia

Natomiast wybierając przycisk ,,SZCZEGÓŁY'' oprócz tabelki z danymi naszego zgłoszenia na samym dole widzimy pole ze statystykami. Wyświetla się nam tu liczba odpowiedzi na zgłoszenie,wysłane zgłoszenia bez odpowiedzi i z odpowiedzią, liczba firm zainteresowanych i niezainteresowanych ofertą oraz odpowiedzi z portalu.

Edycja szczegółów złoszenia wraz z jej statystykami.

Klikając w zakładkę ,,Odpowiedzi"' pod nazwa modułu ,,Usługa dodawania zgłoszenia" wyświetlą się nam wszystkie odpowiedzi na wysłane zapytania ofertowe. Firmy, które dostaly zgłoszenie potwierdzaja swoje zainteresowane lub odrzucają oferty.

Odpowiedzi na zgłoszenia

W kolejnej zakładce ,,Wystawianie opinii" obok ,,Odpowiedzi" widzimy swoje opinie wystawione firmom, które świadczyły usługi dla naszych osiedli. Oprócz naszej opnii widzimy również odpowiedz usługodawcy.

Wystawainie opinii przy konkretnych zgłoszeniach

Przycisk "Link" na podstronach szczegółów zgłoszeń pozwalają na wyświetlenie strony firmy (kontrahenta).

Link do firmSkontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO