Skip to Content

ZAMKNIĘCIE ROKU

1. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie wszystkich kosztów, faktur i przelewów na konto osiedla, które chcemy mieć zaksięgowane w roku 2014.

 

KSIEGOWOŚĆ ---> WSZYSTKIE KOSZTY (FAKTURY OTRZYMANE)---> DODAJ NOWY WPIS.

 

 

2. Drugim krokiem po sprawdzeniu kosztów i naliczonych zaliczek jest rozliczenie wszystkich zaliczek.

 

 

NARZĘDZIA---> NALICZENIA I ROZLICZENIA---->ROZLICZ ZALICZKI

 

Rozliczenie zaliczek

 

 

Jeżeli zaliczka powiązana jest z licznikami należy skorzystać z zakładki:

 

LICZNIKI------>ROZLICZENIE MEDIÓW

 

Rozliczenie mediów

3.Po rozliczeniu należy upewnić się,że wprowadzone są wszystkie BILANSE OTWARCIA.

STRONA GŁÓWNA ---> TABELA PODSUMOWANIE--->BILANSE OTWARCIA ---->

WYBIERZ TRYBIK W TABELCE --->Ikona trybiku

 

 

 

Ewentualnie KSIĘGOWOŚĆ---> USTAWIENIE BO i BZ DLA ZALICZEK.

 

 

4.Po wprowadzeniu wszystkich danych należy upewnić się ze dane zgodne są ze stanem faktycznym. BIlans zamknięcia będzie zerowy, a saldo będzie wskazywac sumę wierszy każdej zaliczki.

 

 

 

.Bilans zamkniecia

 

 

 

Jeżeli nie chcemy rozliczać niektórych zaliczek ręcznie można przenieść kwote z salda do BILANSU ZAMKNIECIA przepisując ją naciskajac trybik (kółko)obok napisu w kolumnie BILANS ZAMKNIĘCIA .Następnie zostaniemy przekierowani do USTAWIEŃ BO I BZ OKRESU ROZLICZENIOWEGO, gdzie ręcznie dodajemy kwote , która widnieje w saldzie przy danej zaliczce.

Jeżeli chcemy rozliczyć się automatycznie korzystamy z poniższych funkcji.

 

 

 

5.Następnie przechodzimy do NARZĘDZI------> NALICZENIA I ROZLICZENIA---->ZAMKNIĘCIE I OTWARCIE OKRESU DLA ….

 

1-MIESZKAŃCA

2-KONTRAHENTA

3-ZALICZKI

 

1.ZAMKNIĘCIE I OTWARCIE OKRESU DLA MIESZKAŃCA- korzystajac z tej opcji przenosimy bilans mieszkańca , który został na koniec okresu, który rozliczamy.

 

Widok zamkniecia i otwarcia okresu mieszkanca

 

 

 

Aby zamknąć okres dla mieszkańca należy sprawdzić bilans jaki będzie przenoszony do kolejnego okresu rozliczeniowego.

Mamy do wyboru dwie opcje przeliczania :

 

- dotyczącą okresu rozliczeniowego

- odnoszącą się do salda konkretnego mieszkańca do konkretnego dnia okresu rozliczeniowego

 

Widok zam i otw

 

 

 

 

Należy pamiętać, żeby zaznaczyć okres bądź datę przeliczenia.

 

Po wybraniu i wprowadzeniu odpowiednich okresów należy wybrać przycisk ,, Przelicz”

znajdujący się tuz pod daną tabelą.

 

 

Po wygenerowaniu ukaże nam się tabela z wybranymi przeliczeniami.

 

Widok przenoszonej kwoty

 

 

Teraz można zweryfikować czy wszystkie wygenerowane dane są poprawne.

Jeżeli wszystko się zgadza należy przejść do tabeli z otwarciem i zamknięciem okresu.

 

bz mieszkanca

 

 

 

 

1. Pierwszym krokiem jest wybranie Typu naliczenia, który bedzie nazywał się BILANSEM ZAMKNIĘCIA 2014. Aby stworzyć taki typ naliczenia przechodzimy do zakładki KONFIGURACJA -----> SŁOWNIKI ----> TYP ZALICZKI ---> DODAJ NOWY WPIS ---> patrz. formularz ponizej----> ZAPISZ

 

TYP NALICZENIA

 

2. Tytuł wpisujemy taki sam.

3. Data naliczenia to wybrana data,dla której chcemy zamknąć dane naliczenie.

4. Okres rozliczeniowy to okres księgowy,dla którego zamykamy okres.

 

 

Natomiast dane do OTWARCIA OKRESU :

Bilans otwarcia

 

 

 

1.Typ naliczenia należy to będzie OTWARCIE BILANSU OKRESU 2015..

2. Tytuł naliczenia należy wpisać taki sam jak wyżej.

3. Data naliczenia to data od kiedy będzie otwarty nowy bilans rozliczeniowy.

4. Okres rozliczeniowy to zazwyczaj nowy okres księgowy.

 

 

Po wprowadzeniu wszystkich interesujących nas danych na samym dole pod tabelą księgujemy dany typ naliczenia.

 

widok zaksieguj

 

2.ZAMKNIĘCIE I OTWARCIE OKRESU DLA KONTRAHENTA

 

 

Widok zamkniecia i otwarcia kontrahenta

 

 

Ponownie :

ZAMYKAMY OKRES:

 

1.Tytuł naliczenia zostaje nie wybrany, jeżeli chcemy rozliczyć wszystkich kontrahentów na raz. Jeśli chcemy oczywiście można każdego z osobna.

2. Tytuł wpisujemy jako BILANS ZAMKNIECIA 2014.

3. Data naliczenia to wybrana data,dla której chcemy zamknąć dane naliczenie.

4. Okres rozliczeniowy to okres księgowy,dla którego zamykamy okres.

 

OTWIERAMY OKRES:

1.Typ naliczenia wybieramy tak jak w zamknięciu obok.

2. Tytuł naliczenia należy wpisać jako BILANS OTWARCIA 2014

3. Data naliczenia to data od kiedy będzie otwarty nowy bilans rozliczeniowy.

4. Okres rozliczeniowy to zazwyczaj nowy okres księgowy.

 

 

 

Przykładowe ZAMKNIĘCIE I OTWARCIE OKRESU DLA KONTRAHENTA

 

bz kontrahent

 

 

 

Po uzupełnieniu interesujących nas danych zaksięgowaliśmy operacje, a dane przeniosły się do bilansu kontrahenta. Aby to sprawdzić wybieramy zakładkę

 

KSIĘGOWOŚĆ ---> KONTRAHENCI---> WYBIERAMY danego kontrahenta

 

W bilansie widoczny jest nowy okres księgowy z przeniesionymi kosztami.

 

Widok bilansu

 

 

 

 

3. ZAMKNIĘCIE I OTWARCIE ZALICZKI

 

Widok zamykania i otwierania zaliczki

 

Tutaj jedynie wpisujemy TYTUŁ NALICZENIA i OKRES KSIĘGOWY zaliczki, którą chcemy zaksięgować.

 

TYTUŁEM będzie BILANS ZAMKNIĘCIA a obok BILANS OTWARCIA.

Oczywiście zaliczki uprzednio powinny być rozliczone.

 

 

Po wybraniu interesujących nas danych księgujemy operacje jak poprzednie zamknięcia i otwarcia.

 

Aby sprawdzić poprawność danych przeniesień wchodzimy na stronę główna klikając w lewym górnym rogu ikonę Wirtualnego Osiedla. Tutaj w zestawieniu PODSUMOWANIE widoczne są wszystkie zaliczki , które przenieśliśmy .

 

 

ROK 2014

 

Podsumowanie roku 2014

 

 

ROK 2015

 

 

rok 2015

 

 

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności okres zostanie prawidłowo przeksięgowany na dany okres rozliczeniowy.

 

 

 

 

 
Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO