Skip to Content

Lista głosowań z wynikami

W tej zakładce administrator widzi listę z wynikami głosowań i wszystkimi szczegółami zawiązanymi z głosowaniem: numer, nazwę, datę, procent za i przeciw, procent mieszkańców, który wstrzymuje głos i procent ,który nie brał udziału w głosowaniu.

Aby zapisać wybrane głosowanie na dysku komputera klikamy ikonkę "PDF" . Można również exportować całą listę głosowań z wynikami do Excela klikając ikonę w prawym rogu nad tabelką, klikając obok ikonkę drukarki możemy wydrukować całą listę głosowania.

lista głosowańSkontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO