Skip to Content

Automatyczne powiadomienia e-mailowe

 


Moduł ogłoszeń posiada funkcjonalność tworzenia raportów zbiorczych z całego dnia i wysyłania tych raportów do mieszkańców, którzy mają ustawione otrzymywanie takich raportów.

{Obrazek z konfiguracją jako administrator}

Ustawienia ogłoszeń

Widok ustawień

Każdy mieszkaniec może sobie sprecyzować z jakich kategorii ogłoszeń chce otrzymywać raporty. Jeżeli w konkretnym dniu nie pojawi się żadne ogłoszenie w kategoriach oznaczonych przez mieszkańca, wówczas e-mail do niego nie zostanie wysłany. Oczywiście mieszkaniec zawsze może się zalogować do portalu, a tam ma wgląd we wszystkie ogłoszenia oraz możliwośc modyfikacji konfiguracji,by raporty zawierały inne kategorie ogłoszeń.

{Obrazek z konfiguracją jako mieszkaniec}


O tym jak wygląda dzienny raport z ogłoszeń decyduje administrator odpowiednio modyfikując zawarte w nim parametry. Szablon powinien być spersonalizowany i zawierać dane osiedla oraz administratora. Na przykład:

[Blok do kogo jest wysyłana wiadomość] - Imie nazwisko zwrot grzeczonosciowy osoby do której jest wysyłana wiadomość np. Pan Jan Kowalski  

[Lista ogłoszeń] 

[Dane osiedla] - Nazwa osiedla. Ulica, na którym znajduje się osiedle .

Przykładowy szablon można pobrać stąd <a href=””> Przykładowy szablon</a>

Automatyczne generowanie raportów odbywa się w godzinach nocnych( 00:00 - 06:00) po zamknięciu danego dnia.

 

 

 Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO