Informacje wstępne

     Instrukcja poprawnej konfiguracji konta administracjnego. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, trudności związane z obsługą programu prosimy o kontakt pod numerem 883-903-093, a także czekamy na Państwa  e-maile pod adresem powiadomienie@wirtualneosiedle.pl.

 

                                                                                                                              Zespół Wirtualne Osiedle.pl

Jak operować na tabelce

 

 

1.Filtrowanie wyników- pozwala na wyszukiwanie w danej zakładce danych wedle wybranych kategorii.

2. Dodawanie pozycji- pozwala na dodanie nowej pozycji w zakładce.

3. Edycja pozycji- pozwala edytować dana pozycje.

4. Przycisk ,,Wybierz" - pozwla na wybór danej pozycji bądź wgląd do dalszych informacji.

Wymagane oprogramowanie

Wirtualne osiedle jest aplikacją on-line. Jedynym oprogramowaniem niezbędnym do obsługi jest przeglądarka internetowa.

Przetestowane przeglądarki to:  Mozilla, Opera, Chrome.Możliwość obsługi niewyklucza innych przeglądarek.

Obsługa niezależna od sysytemów (Windows, Linux) przeglądarka musi jedynie posiadać włączoną obsługę "ciasteczek". 

Wdrożenie

Opis ogólny wdrożenia

Do wdrożenia systemu trzeba przenieść wszystkie dane o mieszkańcach, pomieszczeniach, naliczeniach, kontach księgowych, przelewach, licznikach itd. Po zakończeniu tego etapu można skonfigurować powiadomienia e-mailowe i sms-owe. Już od tego momentu mieszkańcy będą otrzymywali powiadomienia o swoich saldach.

Następnym krokiem będzie poinformowanie mieszkańców o tytule przelewu, aby ich  transakcjie zostały automatycznie zaksięgowane na portalu WirtualneOsiedle

A teraz po kolei jak wdrażamy.

1) Dodajemy mieszkańców

https://wirtos.pl/instrukcja/mieszkancy/dodawanie_mieszkanca

Moduł mieszkańcy przechowuje wszystkich byłych i obecnych mieszkańców. Można wprowadzać dane kontaktowe, adresowe, włączać i wyłączać opcje dostępne z mieszkańcem (powiadomienia, głosowania, logowania ...). W menu z lewej strony można uzyskać dostęp do zestawień naliczeń i sald wszystkich mieszkańców.

Ważne aby podczas dodawania mieszkańca ustawić mu "klucz do rozpoznawania płatności", dzięki temu system automatycznie zaksięguje wprowadzone przelewy.

2) Dodajemy pomieszczenia

https://wirtos.pl/instrukcja/pomieszczenia/dodawanie-nowego-pomieszczenia

 

 

3) Dodać koszty do pomieszczeń.

Dodane koszty do pomieszczeń będą stanowiły podstawę do naliczeń, które będą przypisywane mieszkańcom. Dodawać koszty można na dwa sposoby: automatycznie albo manualnie. Dokładne dodawanie kosztów opisane jest w dokumentacji modułu pomieszczenia.

W tym momencie mamy już skonfigurowaną pierwszą funkcjonalność prowadzenia księgowości osiedle.Następnie dodajemy naliczenia do mieszkańców. Naliczenia dodajemy w module narzędzia->nalicz czynsze. Dodawać i automatycznie księgować przelewy. Będziemy już wiedzieli jakie salda posiadają nasi mieszkańcy.

W kolejnych etapach należy ustawić lub dodać

4) Dodać kontrahentów.

https://wirtos.pl/instrukcja/ksiegowosc/kontrahenci

5) Dodać konta księgowe

https://wirtos.pl/instrukcja/ksiegowosc/kontaksiegowe

6) Dodać koszty

https://wirtos.pl/zarzadzanie/ksiegowosc/koszty

7) Dodać konta bankowe

https://wirtos.pl/instrukcja/ksiegowosc/banki

8) Dodać typy liczników

https://wirtos.pl/instrukcja/liczniki/dodawanie_rodzajow_licznikow

9) Dodać liczniki (polecam skorzystanie z hurtowego dodawania liczników)

https://wirtos.pl/instrukcja/narzedzia/hurtowaEdycja

10) Wprowadzić saldo początkowe dla mieszkańców. Można to zrobić dodając odpowiednie wpisy w historii konta bankowego oraz przypisując wpisy od razu do mieszkańca.

https://wistos.pl/instrukcja/narzedzia/naliczanie_odsetek

Przypominam, iż istnieje zawsze możliwość skorzystania z wdrożenia przez nasz zespół. Aby z tej opcji skorzystać proszę o kontakt z naszym przedstawicielem.