GŁOSOWANIA

 

Moduł głosowań jest przeznaczony do przeprowadzania głosowań, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby używać go do ankiet, czy zapytań mieszkańców o opinie na dany temat. Przeprowadzanie głosowania odbywa się za pomocą e-maili. Mieszkaniec dostaje e-mail z treścią głosowania i trzema odnośnikami do kliknięcia TAK, NIE, WSTRZYMUJE SIĘ. Aby zagłosować wystarczy kliknąć na odpowiedni odnośnik.

Przykładowy formularz głosowania:


 

 

Jeżeli mieszkaniec dostarczy swój głos za pomocą papierowej karty do głosowania lub nie ma adresu e-mailowego wówczas administrator musi wprowadzić głos za takiego mieszkańca. Po wprowadzeniu głosu przez administratora mieszkaniec automatycznie dostanie wiadomość e-mailową o wprowadzeniu głosu na jego konto.

Takie działanie systemu daję bardzo dużą pewność przed popełnieniem błędu przez administratora przy zliczaniu głosów. Ponieważ mieszkaniec dostanie informację jak zagłosował to jeśli coś nie będzie się zgadzać, może na to zareagować.

Jak wygląda przeprowadzenie głosowania:

1) W systemie dodajemy nowe głosowanie (około 5 minut)
2) Wysyłamy elektroniczne karty do głosowania do właścicieli (około 1 minuty)
3) Nic nie robimy, czekamy na oddanie przez właścicieli głosów, system poinformuje nas gdy głosowanie przekroczy 50 % (około 7 dni, wszystko zależy od aktywności właścicieli)
4) Zamykamy głosowanie i rozsyłamy wyniki głosowania do właścicieli (około 5 minut)

O co należy zadbać, aby elektroniczne głosowania były w pełni skuteczne:

1) Najlepiej zrobić uchwałę wspólnoty rozszerzającą sposób powiadamiania i głosowania o drogę elektroniczną.
2) Zebrać od właścicieli deklarację, że wyrażają zgodę na powiadamianie i głosowanie drogą elektroniczną. W deklaracji powinien być zawarty adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia i karty do głosowania.
3) Osoby, które nie wyraziły zgody na elektroniczne głosowanie, powinny mieć możliwość osobistego oddania głosu, dlatego należałoby wyznaczyć 1-2 terminy, w których można przyjść do członka zarządu i oddać głos.

Lista głosowań z wynikami

W tej zakładce administrator widzi listę z wynikami głosowań i wszystkimi szczegółami zawiązanymi z głosowaniem: numer, nazwę, datę, procent za i przeciw, procent mieszkańców, który wstrzymuje głos i procent ,który nie brał udziału w głosowaniu.

Aby zapisać wybrane głosowanie na dysku komputera klikamy ikonkę "PDF" . Można również exportować całą listę głosowań z wynikami do Excela klikając ikonę w prawym rogu nad tabelką, klikając obok ikonkę drukarki możemy wydrukować całą listę głosowania.

lista głosowań

Przeprowadzenie głosowania

Aby przeprowadzić głosowanie należy postępować według poniższych punktów.

a) Dodanie nowego głosowania.

Robimy dodając nową pozycję w liście głosowań.

Lista głosowań

Jednym z parametrów głosowania są "Czy głosowanie jest zamknięte" - po oznaczeniu tego parametru nie będzie można już oddawać głosów.    
"Widoczne dla mieszkańców" - po oznaczeniu tego parametru mieszkańcy będą widzieli to głosowanie w strefie mieszkańca.

Klikając ,,WYBIERZ'' przechodzimy do opcji zgłoszenia.

Pierwsza zakładka to PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

Podsumowanie głosowania

EDYCJA GŁOSOWANIA
Edycja głosowania

b) Dodanie kart do głosowania.

Karty do głosowania zostaną dodane tylko tym mieszkańcom, którzy posiadają aktualnie udział w nieruchomości wspólnej.

WPROWADZANIE GŁOSÓW- ręczne wprowadzanie głosów, ze względu na możliwość glosowania osób bez dostępu do wirtualnegosiedla

Wprowadzanie głosów

c) Wysłanie elektronicznych kart do głosowania.

Karty zostaną wysłane tylko tym mieszkańcom, którzy nie oddali jeszcze głosu.


wysyłanie ogłoszenia

WSZYSTKIE GŁOSY

 

Wszystkie głosy

 

Jeżeli głos został oddany za pomocą e-maila w miejscu "Kto wpisał głos" będzie system. Natomiast jeżeli głos wprowadzi administrator będzie tam nazwa administratora wprowadzającego głos.

Konfiguracja głosowań

Konfiguracja głosowania dotyczy wyświetlanych informacji:

a) Karta do głosowania wysłana na e-mail.

b) Potwierdzenie oddania głosu na email.

c) Potwierdzenie oddania głosu po wywołaniu odnośnika z karty do głosowania.


Każda z tych informacji zawiera stopkę, którą można konfiguraować w menu Głosowania -> Konfiguracja.

 

konf glosowan

Wprowadzone dane należy ZAPISAĆ.