Rodzaje liczników

Na początku należy zdefiniować rodzaje liczników jakie są dostępne w twoim osiedlu. Na przykład liczniki zimnej wody, ciepłej, gazu. Nie wszystkie liczniki muszą być używane do rozliczeń. Można na przykład gromadzić wartości w celach informacyjnych. Wprowadzone liczniki można potem powiązać z zaliczką, dzięki temu będzie można wyliczyć automatycznie nową wysokiść zaliczki i dokonać rozliczenia.
Wybierz rodzaj licznika, aby wejść w możliwości dodawania liczników tego rodzaju, odczytów i rozliczeń.

 

Przy pierwszym uruchomieniu moduł Liczniki wyświetla pustą tabelę rodzajów liczników:

Aby móc przypisać licznik do pomieszczenia (i w konsekwencji móc powiązać naliczenia ze wskazaniami liczników) należy najpierw skonfigurować rodzaje liczników, jakie będziemy wykorzystywać w rozliczeniach.

Aby dodać nowy rodzaj licznika, należy kliknąć w ikonę Dodaj nowy wpis , która znajduje się w lewym górnym rogu głównej tabeli modułu. Wyświetlony zostanie poniższy formularz:

 

 

Formularz zawiera następujące pola:

Nazwa rodzaju liczników - np. licznik ciepłej wody
Nazwa jednostki - np. m3 

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy formularz:

Dane wprowadzone w formularzu zatwierdzamy przyciskiem Zapisz , aby przerwać edycję i wyjść bez zapisywania należy kliknąć przyciek Anuluj .

 

Poniższy rysunek przedstawia przykładową tabelkę rodzajów liczników zawierającą typowe wpisy: