LICZNIKI

Moduł liczniki umożliwia zarządzanie licznikami zainstalowanymi we wspólnocie.

 


Po otwarciu zakładki Liczniki wyświetlona zostanie lista zdefiniowanych rodzajów liczników.

Używane liczniki są  pogrupowane wedłóg rodzajów: Licznik zimnej wody, Licznik ciepłej wody, Licznik ciepła. Rodzaje liczników moga być dowolnie konfigurowane przez użytkownika.

Każdy rodzaj liczników w systemie WirtualneOsiedle.pl posiada punkty pomiarowe (terminy odczytów danego rodzaju licznika).

Aby rozpocząć wprowadzanie liczników należy dodać rodzaj licznika.

Hurtowe dodawanie

W tym module możemy hurtowo przypisywać liczniki do mieszkańców

Hurtowe dod licznikówPod tabela widoczna z mieszkańcami mamy opcje przypisywania licznika mieszkańcom. Nalezy zaznaczyć wszystkich bądź tylko wybranych mieszkańców. Wpisujemy nazwe licznika, nastepnie wybieramy Typ licznika. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy DODAĆ licznik.

Lista rozliczeń

W tym module widoczne są wszystkie rozliczenia wprowadzone na osiedlu.

Można tu je usuwać, edytować i poodglądać.

lista rozliczen

Rodzaje liczników

Na początku należy zdefiniować rodzaje liczników jakie są dostępne w twoim osiedlu. Na przykład liczniki zimnej wody, ciepłej, gazu. Nie wszystkie liczniki muszą być używane do rozliczeń. Można na przykład gromadzić wartości w celach informacyjnych. Wprowadzone liczniki można potem powiązać z zaliczką, dzięki temu będzie można wyliczyć automatycznie nową wysokiść zaliczki i dokonać rozliczenia.
Wybierz rodzaj licznika, aby wejść w możliwości dodawania liczników tego rodzaju, odczytów i rozliczeń.

 

Przy pierwszym uruchomieniu moduł Liczniki wyświetla pustą tabelę rodzajów liczników:

Aby móc przypisać licznik do pomieszczenia (i w konsekwencji móc powiązać naliczenia ze wskazaniami liczników) należy najpierw skonfigurować rodzaje liczników, jakie będziemy wykorzystywać w rozliczeniach.

Aby dodać nowy rodzaj licznika, należy kliknąć w ikonę Dodaj nowy wpis , która znajduje się w lewym górnym rogu głównej tabeli modułu. Wyświetlony zostanie poniższy formularz:

 

 

Formularz zawiera następujące pola:

Nazwa rodzaju liczników - np. licznik ciepłej wody
Nazwa jednostki - np. m3 

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy formularz:

Dane wprowadzone w formularzu zatwierdzamy przyciskiem Zapisz , aby przerwać edycję i wyjść bez zapisywania należy kliknąć przyciek Anuluj .

 

Poniższy rysunek przedstawia przykładową tabelkę rodzajów liczników zawierającą typowe wpisy:

Wydruk rozliczenia

W tej zakładce widzimy wydruk rozliczeń i wszystkie szczegóły związane z naliczeniem danego mieszkania. Wybierając możemy filtrować rozliczenia wprowadzając datę i typ zaliczek używając ikony "Filtruj" powinna nam sie wyświetlić lista z wybranymi rozliczeniami. Można również pobrać wydruk rozliczenia na dysk komputera w formacie PDF.

 

wydruk rozliczenia

Wysyłka rozliczeń

Zakładka umożliwia nam wysyłke roliczenia liczników dla każdego z mieszkańców.

Wystarczy,że wybierzemy zakres dat z rozliczenia oraz odpowiednich bądź wszystkich mieszkańców oraz przycisk E-MAIL.

Wysyłka rozliczenia

Dodawanie punktów pomiarowych

W wybranym rodzaju liczników należy ustawić punkty pomiarowe. Punkt pomiarowy określa termin odczytu liczników.

Aby dodać nowy punkt pomiarowy, należy kliknąć w ikonę Dodaj nowy wpis , która znajduje się w lewym górnym rogu głównej tabeli modułu. Wyświetlony zostanie poniższy formularz:


 

Nazwa momentu pomiarowego: podajemy np.: styczeń 2013
Data odczytu: wstawiamy datę 2013-01-01
Typ Licznika : wybieramy typ licznika, pole jest juz domyślnie wypełnione.
Zezwalaj na wprowadzanie wartości przez mieszkańca: określa czy wartość odczytu może być wprowadzona przez mieszkańca.

Wprowadzanie wskazań liczników

Wprowadzanie wskazań liczników możliwe jest po skonfigurowaniu rodzajów liczników i dodaniu punktu pomiarowego.

Aby dodać wskazanie należy wybrać punkt pomiarowy:

list punktow pomiarowych

 

nastepnie kliknąć przycisk synchronizacja:

odczyt p.pomiarowego pop

 

 

Teraz wskazania możemy wprowadzić w zakładce Hurtowa Edycja wskazań:

hurtowa edycja wskazań

Rozliczenie mediów

Za pomoca tego modułu można rozliczyć media. Proces ten składa się z czterech etapów.

W pierwszym etapie wprowadzamy dane.

TYP LICZNIKA - pierwszy licznik to ten,który chcemy rozliczyć np. LICZNIK ZIMNEJ WODY,

                          drugi licznik wybieramy wrazie potrzeby.

TYP NALICZENIA DO WYLICZENIA ILE WPŁACONO ZALICZEK- wybieramy zaliczkę na, która mieszkańcy         

                           wpłacali  pieniądze na dane rozliczenie, w naszym przypadku ZALICZKA NA ZIMNA WODE.

TYP NALICZENIA JAKI BĘDZIE UŻYTY PRZY KSIĘGOWANIU RÓŻNICY- należy stworzyć NOWY TYP ZALICZKI-

                           ROZLICZENIE danej zaliczki, w naszym przypadku ROZLICZENIE ZALICZKI ZIMNEJ WODY.

Jeżeli nie posiadamy takiej zaliczki należy wejść w zakładkę KONFIGURACJE----->SŁOWNIKI---> TYP ZALICZKI---->NOWY WPIS(zielony krzyżyk)

DATA OD-DO- należy wybrac zakres dat, z których będziemy rozliczali dany LICZNIK

DATA KSIĘGOWANIA- zazwyczaj jest to ostatni dzień rozliczenia zaliczki. Oczywiście data ustalana jest wedle     

                                  potrzeb.

rozliczenie mediów

W drugim etapie wprowadzamy typy liczników i wartości do rozliczenia. Po wprowadzeniu danych klikamy "Przygotowanie rozliczenia" zostaniemy przekierowani do trzeciego etapu rozliczeń mediów.

TYP LICZNIKA-

  Początkowy punkt pomiarowy (podstawowy typ licznika)- to data od kiedy został naliczany licznik

  Końcowy punkt pomiarowy - jest to data zamknięcia rozliczenia pomiaru.

TYP LICZNIKA DODATKOWY - wyświetli się gdy wybierzemy w I etapie licznik opcjonalny, I wtedy również  

                    wybierzemy początkowy i końcowy punkt pomiaru .

WARTOŚĆ ROZLICZENIA- to cena wartości jednostki pomiarowej naszego rozliczenia . Nazwa rozliczenia

                  to zazwyczaj nazwa rozliczenie danej zaliczki.

Po wpisaniu wszystkich danych ,, PRZYGOTOWUJEMY ROZLICZENIE".

rozliczenie etap 2

 

W trzecim etapie widzimy w tabelce wszystkie dotychczas wprowadzone dane. Aby przejść do ostatniego etapu klikamy przycisk "Zapisz rozliczenia". Wszystkie rozliczenia zostaną zapisane i przypisane do danego mieszkańca.

 

Ostatni etap to zapis rozliczenia mediów.Widzimy tu wszystkie dodane rozliczenia z ich wartością.