Lista rozliczeń

W tym module widoczne są wszystkie rozliczenia wprowadzone na osiedlu.

Można tu je usuwać, edytować i poodglądać.

lista rozliczen