SMS

Za pomocą tego modułu możemy swobodnie włączyć lub wyłączyć funkcję SMS. Moduł ten pozwala na wysłanie do mieszkańców powiadomień sms (w powiadomieniach można używać funkcji np. saldo wówczas w miejsce funkcji będzie wstawiane saldo odpowiedniego mieszkańca).