Strefa mieszkańca

Za pomocą tego modułu możemy włączyć funkcje:

  • pokazywania kontrahentów w strefie mieszkańca
  • pokazywania stanów kont bankowych
  • pokazywania zestawienia naliczeń w strefie mieszkańca
  • pokazywania zestawienia naliczeń powiązanych z kontami bankowymi w strefie mieszkańca

Dodatkowo możemy też wybrać mieszkańców, którzy będą mieli wgląd w dane takie jak: koszty osiedla, czy salda wszystkich mieszkańców.

Strefa mieszkanca

 

Dzieki tej opcji możemy włączać i wyłączać pokazywanie kontrahentów mieszkańcom

Strefa Stan kont bankowych

Dzięki tej opcji możesz włączyć i wyłączyć pokazywanie sald kont bankowych w sferze mieszkańca.

 

strefa zestawien

Dzięki tej opcji można włączyć i wyłączyć wyświetlanie zestawienia w strefie mieszkańca.

Strefa zestawieni z kontami bankowymi

Dzięki tej opcji można włączyć i wyłączyć naliczenie powiązane z kontami bankowymi w strefie mieszkańca.

Udostępnianie plików

Dzięki tej opcji można włączać i wyłączać na widok publiczny poodgląd plików indywidualnych mieszkańca.

strefa ustawienia zarzadu

Dzięki tej opcji włączamy dostęp z uprawnieniami zarządu wybranym mieszkańcom.Udostępniamy w ten sposób prawie wszystkie inforamcje dostępne administratorowi.