Operacje bankowe

W tym module widzimy historie wszystkich operacji bankowych mieszkańców.

Możemy przefiltrować wybrane operacje korzystając z wyszukiwarki.

Możemy  dodawać, edytować i usuwać wybrane lub wszystkie operacje bankowe.

W każdej chwili możemy pobrać operacje bankowe w formacie dokumetu tekstowego na dysk komputera lub wydrukować ich historie.

 

widok operacji bankowych

Ustaw okres rozliczeniowy

W tej zakładce widoczne są wszystkie opreracje bankowe i w tym właśnie miejscu można edytować okres rozliczeniowy wszystkich operacji badż pojedyńczych.

W tym celu należy pod tabelą wybrać okres rozliczeniowy i zaznaczyć operacje, dla których ta wartość ma zostać zmieniona.

Ustaw okres rozliczeniowy