Okresy księgowe

Korzystając z poszczególnych opcji można zamienić istniejący podział roku obrotowego na okresy księgowe obejmujące: cały rok, kwartał, miesiące, tygodnie lub dowolne przedziały czasowe (od dnia do dnia). Można usunąć lub dodać okres księgowy. Otworzenie nowego okresu księgowego powoduje automatyczne zamknięcie poprzedniego.